Το έπιπλο περνώντας από όλες τις παραπάνω φάσεις είναι έτοιμο να παραδοθεί στο πελάτη.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε στάδιο της παραγωγής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα του επίπλου να
διασπάται σε επιμέρους τμήματα κατά την συσκευασία και μεταφορά.

Ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο ξε-μοντάρει το έπιπλο και το τοποθετεί σε ξυλοκιβώτια για την μεταφορά.  Το έπιπλο μεταφέρεται με ιδιωτικά οχήματα της επιχείρησης, ειδικά για μεταφορές ευαίσθητων αντικειμένων και το ανάλογο συνεργείο το τοποθετεί στο χώρο του, κάνοντας τα τελευταία απαραίτητα φινιρίσματα.

p6