Η WESTAND s.a. διαθέτει ένα έμπειρο σχεδιαστικό – δημιουργικό τμήμα από Διακοσμητές, Γραφίστες, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Μηχανικούς Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων που εγγυάται ολοκληρωμένες λύσεις άριστα σχεδιασμένες να ικανοποιούν και την πλέον απαιτητική επιθυμία.

Κατά την φάση του σχεδιασμού, αρχικά η ομάδα που έχει αναλάβει το εκάστοτε project έρχεται σε επαφή με το πελάτη με σκοπό την καταγραφή των απαιτήσεων και περιορισμών που θέτονται από την πλευρά του. Στη συνέχεια ξεκινάει η σχεδιαστική διαδικασία συνδυάζοντας προτάσεις των σχεδιαστών με το απαραίτητο feedback των πελατών, με σκοπό να καταλήξουν στην δημιουργία του επιθυμητού κατασκευαστικού σχεδίου.

“Έμπειρο σχεδιαστικό – δημιουργικό τμήμα από Διακοσμητές, Γραφίστες, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Μηχανικούς Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων”

 

 
Πρώτη ενέργεια της WESTAND S.A από την στιγμή που ο πελάτης έχει καθορίσει τι ακριβώς ζητάει είναι η αναγνώριση του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί η τελική κατασκευή.
 
Διαθέτουμε μια πολύ έμπειρη ομάδα στο σχεδιαστικό & στο δημιουργικό τμήμα που εγγυάται ολοκληρωμένες λύσεις, άριστα σχεδιασμένες για να ικανοποιούν υψηλούς στόχους.
 
Το επόμενο στάδιο μετά τον σχεδιασμό είναι η κατασκευή του επίπλου. Η WESTAND S.A. διαθέτει επιλεγμένο τεχνικό προσωπικό, έτοιμο να κατασκευάσει γρήγορα, κάθε είδους έπιπλο. 
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που προσφέρεται, το οποίο αφορά την ασφαλή μεταφορά και τη σωστή τοποθέτηση των προϊόντων.
 
Οι υπηρεσίες που παρέχει η WESTAND S.A. δεν τελειώνουν με την παράδοση του επίπλου στο χώρο του πελάτη, παρά συνεχίζουν καθόλου την "ζωή" του προϊόντος