Οι υπηρεσίες που παρέχει η WESTAND S.A. δεν τελειώνουν με την παράδοση του επίπλου στο χώρο του πελάτη, παρά συνεχίζουν καθ' όλη την ’’ζωή’’ του προϊόντος. Ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτου χρόνου και τόπου, το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας είναι πρόθυμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάσει ένα stand.